Copii singuri acasa

Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați în străinătate

021.224.24.52

Apelabil cu tarif normal din afara teritoriului României.
Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30

Salvati copiii

Rezultate

SERVICII DE INTERVENȚIE DIRECTĂ CENTRE LOCALE

CE FACEM?

Începând din 2010, peste 12.500 de copii, cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate şi 8.200 de adulți, persoane în grija cărora au rămas copiii sau părinți, au beneficiat de susținerea echipelor locale ale Salvați Copiii, formate din asistenți sociali, psihologi și cadre didactice, serviciile fiind oferite în funcție de nevoile individuale.

CUM FACEM?

 • Desfășurăm activități prin intermediul a peste 40 de programe locale din București și 18 județe, pentru copii de vârstă pre/școlară cu părinții plecați la muncă în străinătate.
 • Toți copiii incluși în cadrul programului beneficiază de consiliere psihologică și suport social în vederea depășirii perioadei dificile în care sunt separați de părinți. Obiectivele intervenției psihologice sunt: dezvoltarea abilităților emoționale și sociale, construirea unor relații sigure și securizante bazate pe încredere și toleranță, dezvoltarea abilităților de comunicare asertivă, cunoașterea metodelor de exprimare eficientă a emoțiilor, dezvoltarea și exersarea metodelor de rezolvare eficientă a diferitelor situații dificile întâlnite în viața de zi cu zi, construirea unui concept de sine pozitiv. Nu în ultimul rând, copiii beneficiază de consiliere vocațională și de dezvoltare a abilităților de viață independentă. Cei care sunt identificați cu dificultăți de sănătate mentală (ex. anxietate, depresie etc.) beneficiază de servicii de intervenție psihologică individuală în vederea diminuării simptomatologiei.
  Ultimele reevaluări psihologice dovedesc că peste 85% dintre copii și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare şi relaţionare socială, precum şi abilităţile emoţionale, iar 78% deprinderile de viață independentă; totodată, s-a redus cu 70% numărul copiilor cu simptome de anxietate, depresie, tulburări comportamentale.
 • Asigurăm pregătire școlară suplimentară, sprijin la efectuarea temelor și meditații la materiile la care copiii întâmpină dificultăți.
  Impactul asupra performațelor școlare ale copiilor este unul semnificativ. Aproximativ 74% dintre copiii cu rezultate școlare bune, satisfăcătoare și nesatisfăcătoare și-au îmbunătățit semnificativ performanța școlară. A existat și o scădere semnificativă a numărului de absențe nemotivate, pentru 80% dintre copiii cu probleme de absenteism la intrarea în program.
 • Organizăm activități recreative, de socializare și culturale (tabere, excursii, vizite la muzee și obiective turistice, vizionări de filme, spectacole de teatru, sărbătorirea zilelor de naștere, competiții sportive, cursuri și ateliere de desen / pictură / muzică / diferite sporturi, activități în aer liber, activităţi meşteşugăreşti, experimente ştiinţifice).
 • Sprijinim persoanele în grija cărora au rămas copiii și părinții copiilor prin programe de educație parentală, consiliere socială, psihologică și juridică. Principalele obiective ale sesiunilor de lucru cu aceștia sunt dezvoltarea abilităților de relaționare pozitivă cu copiii, dar și cunoașterea diversele aspecte legate de importanța delegării autorității părintești pe perioada în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate.
  Evaluările au arătat că 92% din totalul persoanelor care au participat la ședințele de consilere psihologică și-au îmbunătățit abilitățile de relaționare cu copiii.
 • În 2020, în urma crizei determinate de pandemia SARS-CoV-2, eforturile noastre de protecție a acestor copii s-au concentrat pe garantarea accesului lor la educație prin oferirea de sprijin direct ori de câte ori a fost posibil sau de la distanță (cu sprijinul tabletelor cu acces la internet oferite) și pe acordarea de suport material de urgență. Totodată, am urmărit menținerea bunăstării lor emoționale, prin consiliere psiho-socială directă sau online/telefonică, cu abordarea de aspecte specifice legate de gestionarea anxietății și a panicii, pentru copii, părinții lor și persoanele în grija cărora au rămas. Toate activitățile au avut loc cu respectarea cerințelor și recomandărilor autorităților privind prevenirea răspândirii SARS-CoV-2.

IMG_5969

 
FACILITAREA APLICĂRII LEGISLAȚIEI / CAMPANII DE INFORMARE

Anul 2015 a marcat inițierea unei noi etape de dezvoltare a programului, cu sprijinul financiar al THE VELUX FOUNDATIONS. La o perioadă de aproape doi ani de aplicare a noilor prevederi legislative, în urma analizei cunoașterii și implementării legislației, pe lângă serviciile de suport direct pentru copii și reprezentanții lor, am inițiat noi direcții de intervenție pentru a veni în sprijinul autorităților locale de asistență socială, instituții cu rol de facilitator și catalizator al procedurii nou instituite și al părinților care trebuie să parcurgă procedura. Am realizat, în 2016, parteneriat cu ANDPDCA, un set de recomandări metodologice și instrumente pentru realizarea procedurii de delegare temporară a autorității părintești. Acestea au fost ulterior îmbunătăţite în cadrul Grupului de Lucru Inter-Instituţional creat de Administraţia Prezidenţială – Departamentul pentru Relaţia cu Românii din Afara Graniţelor. De asemenea, am formulat o serie de propuneri de completare a secțiunii respective. Cea mai mare parte a acestora au fost preluate în varianta modificată a Legii 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, în iunie 2022.

Principalele modificări legislative care vizează protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, adoptate în 2022:

 • Introducerea explicită a posibilităţii iniţierii procedurii de delegare temporară a autorităţii părinţeşti de către părinţii deja plecaţi la muncă în străinătate.
 • Introducerea posibilităţii desemnării drept persoană care să asigure creşterea şi îngrijirea copilului, pe lângă rudele până la gradul III inclusiv şi a persoanelor care fac parte din reţeaua socială a copilului, faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament sau s-a bucurat de viaţa de familie.
 • Menţionarea posibilităţii prelungirii succesive a delegării temporare, pe durata lipsei părinţilor, pentru perioade de cel mult un an, pentru a evita apariţia situaţiilor în care printr-o interpretare restrictivă această desemnare s-ar fi putut realiza doar pentru un an, fără prelungirea sa succesivă.
 • Menţionarea expresă a necesităţii efectuării anchetei psihosociale de către serviciul public de asistenţă socială la domiciliul persoanei desemnate.

p4

Principalele realizări:

 • A fost creat un serviciu de consiliere telefonică și online, unicul serviciu de acest tip din România, destinat persoanelor în grija cărora au rămas copiii, părinților, copiilor, specialiștilor din instituții cu responsabilități în protecția și educația copiilor afectați de migrația economică a părinților, membrilor comunităților. Persoanele interesate pot beneficia de consiliere juridică şi psiho-socială pe diverse teme legate de procedurile legale necesare şi efectele plecării părinților asupra copiilor rămași acasă, oferită de specialiștii organizației. Serviciul de consiliere a fost lansat în cadrul unei conferințe de presă, în prezența Președintelui României, Excelența Sa, Domnul Klaus Werner Iohannis.
 • Platforma online www.copiisinguriacasa.ro include articole dedicate părinților și persoanelor în grija cărora au rămas copiii, specialiștilor din domeniu, dar și copiilor, precum și o secțiune prin care se pot adresa întrebări specialiștilor Salvați Copiii, care oferă în timp util răspunsuri prin e-mail.
 • Au fost organizate campanii de informare cu privire la obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară și efectele plecării părinților asupra copiilor. Acestea s-au axat pe realizarea de campanii media (TV, radio și online), caravane locale de informare a persoanelor în grija cărora au rămas copiii, părinților și reprezentanților autorităților locale și școlilor, distribuirea de materiale de informare la instituții relevante din țară, la puncte de trecere a frontierei și la misiuni diplomatice ale României în străinătate (prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe).
  Peste 127.000 de persoane au participat la activități de informare directe în această perioadă.
 • Salvați Copiii a asigurat susținerea metodologică a Grupului de lucru interinstituțional dedicat copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate, creat de Administrația Prezidențială – Departamentul pentru Relaţia cu Românii din Afara Graniţelor. Acesta a fost compus din 3 sub-grupuri: Colectarea și armonizarea datelor statistice, Simplificare administrativă și legislativă, Politici publice, resurse umane și comunicare.
 • Demersuri de îmbunătățire a capacității autorităților locale de a gestiona problematica acestui grup vulnerabil de copii
  • Crearea, împreună cu ANPDCA, a unui set de recomandări metodologice destinate implementării facile a procedurii delegării temporare a autorității părintești. Acestea includ concluziile consultărilor organizate de Salvați Copiii cu reprezentanți ai autorităților locale, corelații cu alte prevederi legislative relevante, precum și instrumente de lucru utile serviciilor de asistență socială. Setul inițial de recomandări a fost îmbunătățit în urma atelierelor de lucru din cadrul Sub-grupului Simplificare administrativă și legislativă, mai sus menționat.
  • Crearea, împreună cu ANPDCA, MEN, Administrația Prezidențială – Departamentul pentru Relaţia cu Românii din Afara Graniţelor și alte instituții prezente în cadrul sub-grupului de lucru Colectarea și armonizarea datelor statistice a unui set de recomandări metodologice destinate colectării și transmiterii datelor statistice referitoare la copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Acestea au fost agreate de membrii grupului extins.
  • Organizarea a două conferințe naționale vizând bune practici de lucru cu copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate și aplicarea legislației – 2016 și 2017. Conferințele au reunit peste 370 de participanți – reprezentanți ai instituțiilor centrale, specialiști de formație interdisciplinară de la nivel județean și local, din mediul urban și rural din 22 de județe și municipiul București, reprezentanți mass-media.
  • Organizarea de dezbateri regionale – au fost organizate 8 dezbateri regionale, 5 dezbateri județene și mai multe dezbateri locale, care au reunit reprezentanți ai serviciilor publice de asistență socială, direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, inspectoratelor școlare județene, școlilor, centrelor județene de resurse și asistență educațională, instanțelor de judecată din regiunile Nord-Moldova, Centru (2 dezbateri), Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia (2 dezbateri), Sud-Est și Vest. În total, au participat peste 2.100 persoane.

20160913_160705a

 Information-activity_local-caravan-1a

Galerie foto - video