Copii singuri acasa

Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați în străinătate

021.224.24.52

Apelabil cu tarif normal din afara teritoriului României.
Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30

Salvati copiii

Pentru specialiști

Legislație și servicii

Salvați Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică și online dedicat copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

București, 27 octombrie 2015 – Salvați Copiii România lansează, în cadrul unui eveniment organizat cu sprijinul Administrației Prezidențiale, linia telefonică Help-Line și platforma www.copiisinguriacasa.ro. Cele două instrumente au ca scop oferirea de informații și consiliere gratuită pentru copiii ce au părinți plecați la muncă în străinătate, persoanele în grija cărora au rămas aceștia, precum și specialiștii din domeniul protecției copilului și educației.

Cu acest prilej Salvați Copiii România lansează și o campanie de informare destinată părinților, cu privire la obligațiile care le revin atunci când părăsesc țara, în vederea desemnării unui reprezentant legal al copilului, dar și cu privire la riscurile pe care le implică pentru copii plecarea părinților la muncă în străinătate. În cadrul proiectului se vor difuza spoturi radio și TV, se vor desfășura caravane de informare în București și 13 județe (atât în mediul urban, cât și în mediul rural) la care vor participa specialiștii Salvați Copiii, precum și campanii de informare prin intermediul DGASPC-urilor în alte 28 de județe și se vor organiza evenimente locale.

Alocuţiunea Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, susţinută cu ocazia evenimentului de lansare a liniei telefonice Help-Line și a platformei on-line destinate copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

Situația copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate

Conform statisticilor oficiale, peste 80.000 de copii din România au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate[1]. Cu toate acestea, numărul real este unul mult mai mare, estimările indicând între 170.000[2] și 350.000[3] de copii aflați în această situație. Lipsiți de afecțiunea și îndrumarea părinților, copiii rămași acasă în urma plecării acestora la muncă în străinătate se confruntă cu dificultăți de ordin emoțional, social și educațional.

În plus, lipsa părinților sau a unui reprezentant legal poate determina limitarea accesului copiilor la servicii de sănătate, educaţie şi beneficii sociale. În cele mai multe situații, persoanele în grija cărora rămân copiii nu reuşesc să răspundă nevoilor specifice ale copiilor pe perioada lipsei părinţilor şi să realizeze diferite demersuri administrative necesare pentru copii.

În ceea ce îi privește pe părinţii care intenţionează să plece la muncă în străinătate sau care muncesc deja peste hotare, aceștia au în general un nivel redus de conştientizare cu privire la efectele negative ale migraţiei lor asupra copiilor, precum şi obligaţiile legale care le revin la plecarea din ţară.

Conform Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, modificată în anul 2013[4], în urma eforturilor susținute ale Organizației Salvați Copiii România, în situația în care ambii părinți sau părintele care exercită singur autoritatea părintească intenționează să plece la muncă în străinătate, aceștia/acesta au/are obligația de a notifica serviciul public de asistență socială de la domiciliu cu privire la această intenție și de a desemna persoana care se va ocupa de întreținerea copilului.

Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanța de tutelă, care dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an. Doar prin parcurgerea de către părinți a acestei proceduri de notificare, copiii pot avea un reprezentant legal, ceea ce le va permite să se bucure de toate beneficiile care decurg din respectarea drepturilor lor.

Într-un interval de peste un an de la modificarea legii 272/2004, în perioada octombrie 2013-decembrie 2014, serviciul public de asistență socială de la domiciliu a înregistrat aproximativ 5.400[5] de notificări din partea părinților sau familiilor ce intenționau să plece la muncă în străinătate.

Cu toate acestea, în decembrie 2014, statisticile oficiale[6] arătau existența a aproape de 5 ori mai multe familii în care ambii părinți sau părintele unic susținător erau plecați la muncă în străinătate (24.324 de familii). Dacă analizăm numărul de copii cu ambii părinți sau părintele unic susținător plecat, constatăm că, din totalul de 82.339 de copii cu părinții plecați în străinătate înregistrați în statistici până la data de 31 decembrie 2014, 32.484 erau în această situație.

În realitate, numărul copiilor aflați în această situație este mult mai mare decât cel înregistrat în evidențele serviciilor publice de asistență socială. Datele culese de Salvați Copiii de la Inspectoratele Școlare Județene, în perioada septembrie-octombrie 2015, relevă un număr de 119.200 de copii[7] cu părinții plecați la muncă în străinătate (dintre care 35.815 lipsiți total de grijă părintească) în 23 de județe. La finalul anului 2014, statisticile de la nivelul protecției copilului raportau 45.452 de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate în respectivele județe, dintre care numai 18.056 de copii cu ambii părinți sau părintele unic susținător de familie plecat.

Lansarea serviciului Help-Line, a platformei online și a campaniei de informare adresată părinților

“Atât nivelul redus de informare al părinților și al persoanelor în grija cărora sunt lăsați copiii, cât și incapacitatea acestora de a răspunde adecvat unor nevoi specifice, îi afectează negativ pe acești copii încă de la vârste fragede. Mai mult decât atât, în lipsa unui reprezentant legal, ei nu pot beneficia, în deplină măsură, de toate drepturile lor. De aceea, Salvați Copiii demarează o campanie publică de informare și deschide un serviciu de consiliere pentru părinți, aparținători și copii. Este important că beneficiem de sprijinul autorităților în acest demers.” Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv al Organizației Salvați Copiii.

”Copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate reprezintă atât pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, cât și pentru celelalte instituții responsabile o categorie extrem de sensibilă. Eforturile noastre de a veni în sprijinul acestora dar și al familiilor lor s-au concretizat prin modificările și completările aduse legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Introducerea unui capitol special dedicat acestora a dorit să ofere garanții și mecanisme funcționale, prin care situația acestora să fie adusă la cunoștința autorităților abilitate, dar în egală măsură și responsabilizarea părinților sau reprezentanților legali cu privire la importanța desemnării asumate și transparente a persoanei care se va ocupa de creșterea și îngrijirea copiilor lor pe durata absenței din țară.” Gabriela COMAN, Președinte Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

Linia telefonică Help Line 0800.070.040 este un număr oferit de Digi și apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă. În timpul de funcționare al acesteia, 9:30-17:30, de luni până vineri, un psiholog și un consilier juridic vor oferi consiliere pe teme psiho-sociale și juridice persoanelor interesate.

Platforma online www.copiisinguriacasa.ro include articole dedicate părinților și persoanelor în grija cărora au rămas copiii, specialiștilor din domeniu, dar și copiilor, precum și o secțiune prin care se pot adresa întrebări specialiștilor Salvați Copiii, care vor oferi în timp util răspunsuri pe e-mail.

Despre proiectul Salvați Copiii dedicat copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate

Linia Telefonică Help-Line, platforma online și campania de informare cu privire la obligațiile care le revin părinților la plecarea din țară sunt create în cadrul proiectului Salvați Copiii, „Protecție si educație pentru copiii afectați de migrația pentru muncă în străinătate a părinților, prin centre de zi”, implementat cu sprijinul financiar al THE VELUX FOUNDATIONS, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, inspectoratele școlare județene și școli.

În cadrul aceluiași proiect, copii afectați de migrația economică a părinților, părinții acestora și persoanele în grija cărora au rămas copiii beneficiază de servicii de suport educațional, psihologic și social, prin 16 programe locale din orașele București, Pitești, Brașov, Craiova, Mangalia, Tîrgoviște, Petrila, Lupeni, Reșița, Iași, Piatra Neamț, Suceava, Negrești, Timișoara, Târgu Mureș.

Susținători proiect: RCS&RDS, Metropolitan Life.

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care militează activ pentru drepturile şi protecţia copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Programele organizaţiei sunt adresate tuturor copiilor, cu o atenţie deosebită către cei aflaţi în situaţii dificile – copiii din comunităţile dezavantajate, copiii victime ale violenţei, exploatării prin muncă, traficului sau neglijării, copiii refugiaţi etc. În cei 25 de ani de activitate, peste 1.150.000 copii au fost implicaţi în campaniile şi programele desfăşurate de Organizaţie. Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări.

Contact Salvați Copiii România

Anca Stamin, Coordonator Program
0212.242.452
0745.039.084
anca.stamin@salvaticopiii.ro

 

[1] Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, www.copii.ro, având ca sursă Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
[2] „Efectele Migraţiei: Copiii rămaşi acasă”, Fundația Soros, 2007; estimarea se referă doar la elevii de gimnaziu;
[3] „Analiză la nivel naţional asupra fenomenului copiilor rămaşi acasă după plecarea părinţilor la muncă în străinătate”, UNICEF, Alternative Sociale şi Gallup România, 2008
[4] Secțiunea 4 – Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate (articolele 104-108) a fost nou introdusă în Legea 272/2004.
[5] Conform datelor colectate de la serviciile publice de asistență socială, prin intermediul prefecturilor, în cadrul analizei realizate de Salvați Copiii în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în perioada august-septembrie 2015. Au răspuns peste 90% din serviciile publice de asistență socială din 40 de județe și municipiul București; analiza nu conține datele corespunzătoare județului Sălaj.
[6] Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, www.copii.ro, având ca sursă Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
[7] Datele surprind doar numărul copiilor integrați în sistemul de învățământ (preșcolari și școlari cu vârsta între 3-17 ani). Nu sunt cuprinși copiii de vârstă antepreșcolară și cei neînscriși la școală/în abandon școlar. Datele colectate provin din județele Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dîmbovița, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Neamț, Olt, Satu Mare, Timiș, Vîlcea. Școlile din județele respective nu au răspuns solicitărilor ISJ-urilor în proporție de 100%.