Copii singuri acasa

Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați în străinătate

021.224.24.52

Apelabil cu tarif normal din afara teritoriului României.
Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30

Salvati copiii

Pentru specialiști

Legislație și servicii

Protecţia legală a copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate – modificări legislative

Începând din luna iulie 2022, procedura de delegare temporară a autorităţii părinteşti, procedură necesară atunci când ambii părinţi/părintele unic susţinător de familie monoparentală sunt plecaţi/este plecat la muncă în străinătate, a devenit mai facilă prin adoptarea versiunii modificate a Legii 272/2004, de protecţie şi promovare a drepturilor copilului.

Principalele modificări legislative care vizează protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, adoptate în 2022:

  • Introducerea explicită a posibilităţii iniţierii procedurii de delegare temporară a autorităţii părinţeşti de către părinţii deja plecaţi la muncă în străinătate. Această modificare a rezultat din necesitatea reglementării situaţiei legale a copiilor ai căror părinţi pleacă în străinătate fără a putea iniţia această procedură înainte de plecare, fie pentru că nu au suficient timp, fiind implicaţi în joburi despre care află cu foarte puţin timp înainte de plecare, fie pentru că nu au la dispoziție informaţiile necesare la timp.
  • Introducerea posibilităţii desemnării drept persoană care să asigure creşterea şi îngrijirea copilului, pe lângă rudele până la gradul III inclusiv şi a persoanelor care fac parte din reţeaua socială a copilului, faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament sau s-a bucurat de viaţa de familie. Această modificare va îmbunătăţi situaţia copiilor care anterior erau nevoiţi să schimbe localitatea de domiciliu şi şcoala pentru a rămâne în îngrijirea rudelor, chiar dacă puteau rămâne în îngrijirea unor prieteni de familie din localitate.
  • Menţionarea posibilităţii prelungirii succesive a delegării temporare, pe durata lipsei părinţilor, pentru perioade de cel mult un an, pentru a evita apariţia situaţiilor în care printr-o interpretare restrictivă această desemnare s-ar fi putut realiza doar pentru un an, fără prelungirea sa succesivă.
  • Menţionarea expresă a necesităţii efectuării anchetei psihosociale de către serviciul public de asistenţă socială la domiciliul persoanei desemnate.

Conform notei de fundamentare, necesitatea realizării acestor modificări a fost fundamentată de concluziile analizelor și studiilor realizate în cadrul unui proiect național implementat de Salvați Copiii  România, în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie la nivel naţional şi cu Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la nivel judeţean şi a propunerilor formulate în cadrul unor grupuri de lucru inter-instituţionale la nivel înalt care au vizat această categorie de copii.