Copii singuri acasa

Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați în străinătate

021.224.24.52

Apelabil cu tarif normal din afara teritoriului României.
Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30

Salvati copiii

Pentru specialiști

Legislație și servicii

Proiecte de susținere a copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate

Dintre cei 75.136 de copii cu părinții plecați să muncească în afara țării, 22.662 sunt complet lipsiţi de îngrijirea părinților, având ambii părinţi sau părintele unic susţinător plecat peste hotare. Pentru a preîntâmpina excluziunea socială şi abandonul şcolar al copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, Organizația Salvați Copiii a inițiat cinci proiecte care vizează stimularea participării la educație şi prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Durata de derulare a proiectelor este 1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2023.

Per total, în cele 5 proiecte vor fi dezvoltate 32 programe locale în 10 județe, care vor avea ca beneficiari direcți : 8.770 de persoane, din care 5.950 de copii (copii cu părinții plecați la muncă în străinătate și alți copii din aceleași școli) și 2.820 de adulți (părinți/persoane în grija cărora au rămas copiii, specialiști și membri ai comunității). Campaniile de informare și conștientizare vor viza peste 2.000.000 de persoane.

Pentru a răspunde nevoilor copiilor, persoanelor în grija cărora au rămas şi comunităţilor locale, în cadrul proiectelor sunt derulate următoarele intervenţii:

  1. Servicii de suport educaţional şi psihologic, activități recreative şi de socializare, incluzând şi tabere pentru copii, pentru a sprijini copiii să traverseze perioada dificilă a separării de părinți.
  2. Activităţi de evaluare şi consiliere vocaţională pentru copii pentru a-i sprijini să-și antreneze potențialul și să-și aleagă o carieră potrivită profilului individual și cerințelor în schimbare ale pieței muncii, realizate de asociația Școala de Valori (în cadrul a trei dintre proiecte).
  3. Oferirea de suport material pentru buna desfăşurare a activităţilor de suport educaţional și de consiliere (rechizite şcolare şi masă caldă pe parcursul frecventării activităţilor de tip Şcoală după Şcoală).
  4. Programe de educaţie parentală și consiliere pentru persoanele în grija cărora au rămas copiii.
  5. Dotarea şcolilor implicate cu materiale şi echipamente sportive.
  6. Crearea de reţele locale de intervenţie pentru oferirea de servicii inter-instituționale copiilor în 5 localităţi, stimularea creării de structuri comunitare consultative.
  7. Campanii regionale de informare și conștientizare cu privire la efectele negative ale plecării părinților asupra copiilor rămași acasă: producţie şi difuzare spot video, distribuire materiale de informare, sesiuni periodice de informare si conștientizare pentru elevi, cadre didactice, părinți/persoane în grija cărora au rămas copiii/părinți care intenționează să plece la muncă în străinătate/membri ai comunității, masă rotundă cu specialisti din domeniul educatiei şi asistenţei sociale.
  8. Cercetări regionale pentru estimarea incidenţei fenomenului şi efectelor sociale ale acestuia.

Proiecte :

”Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați la muncă în străinătate”, cod SMIS 139631, valoare:  4,776,105.55 lei, din care valoare cofinanțare UE: 4.059.565,34 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 716.540,21 lei. Județe: Vrancea, Galați.

”Intervenții integrate de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”, cod SMIS 139632, valoare: 4,775,959.27 lei, din care valoare cofinanțare UE: 4.059.565,34 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 716.393,93 lei. Județe: Dâmbovița, Vaslui

”Servicii de suport educațional și psihosocial pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate”, cod SMIS 139633, valoare: 4.734.970,94 lei, din care valoare cofinanțare UE: 4.024.725,26 lei lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 710.245,68 lei. Județe: Olt și Dolj

” Măsuri integrate de prevenire a abandonului școlar și protecție a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”, cod SMIS 139634, valoare: 4,776,502.76 lei, din care valoare cofinanțare UE: 4.060.027,30 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 716.475,46 lei. Județe: Constanța și Tulcea.

”Servicii complexe de suport pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate”, cod SMIS 139635, valoare: 4.414.237,38 lei, din care valoare cofinanțare UE: 3.752.101,78 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 662.135,60 lei. Județe: Vâlcea și Hunedoara.

Colaboratori: școli generale.