Copii singuri acasa

Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați în străinătate

021.224.24.52

Apelabil cu tarif normal din afara teritoriului României.
Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30

Salvati copiii

Pentru specialiști

Legislație și servicii

Noi modificări legislative privind legislația drepturilor copilului

Parlamentul a adoptat pe 3 iunie inițiativa legislativă de modificare a Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, care detaliază modul în care se asigură protecția copiilor prin rezolvarea unor probleme existente în sistemul de protecție specială. Organizația Salvați Copiii a susținut această inițiativă, acordându-le autorităților sprijinul necesar, provenit din vasta experiența acumulată în ajutorul dat copiilor și familiilor în situații vulnerabile.

Cele mai importante modificări aduse se întâlnesc în reglementarea situației copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate. Legiuitorul a ținut cont de sugestiile Salvați Copiii, astfel încât accesul la procedură a fost simplificat, asigurându-se accesul copiilor la un reprezentant legal cât timp părinții lucrează în străinătate.

Articolul 104 din lege stabilește obligația părintelui care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul de a notifica acest lucru serviciului public de asistenţă socială (SPAS) cu minim 40 de zile înainte de plecare. Din cauza problemelor pe care acest lucru le ridica în practică, s-a introdus un nou alineat la art. 104 din Legea nr. 272/2004, alineatul (2^1):

„(2^1) Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care a locuit copilul, care este plecat la muncă în străinătate, are obligaţia de a transmite de îndată serviciului public de asistenţă socială din raza de domiciliu notificarea cu privire la desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei sale.”

Această prevedere acoperă problema existentă cu privire la situația copiilor ai căror părinți nu reuşesc să delege o altă persoană care să aibă grijă de acesta. Într-adevăr, în multe situații, părinții nu reușeau să notifice serviciul public de asistență social în termenul din lege. Acest nou alineat vine în ajutorul părinților care au plecat fără a completa procedura desemnării persoanei care să se ocupe de întreținerea copilului.

Există câteva modificări și în legătură cu procedura propriu-zisă de realizare a delegării și cu privire la persoana desemnată în cadrul articolului 105 din lege. Astfel, persoana desemnată să se ocupe de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților trebuie să facă parte din familia extinsă sau dintre rude, prietenii familiei ori ai familiei extinse. De asemenea, copilul trebuie să fi dezvoltat relații de atașament fața de această persoană sau să fi avut împreună parte de viață de familie.

Este foarte important de subliniat posibilitatea pe care instanța o are de a prelungi perioada pentru care este delegată autoritatea părintească în cazul în care părinții nu se întorc în termen de 1 an. Astfel, se poate prelungi această perioadă în mod succesiv, pentru mai multe perioade de cel mult 1 an, fără a fi nevoie de prezența părinților în fața judecătorului. De asemenea, devine obligatorie întocmirea anchetei psihosociale cu ocazia desemnării persoanei care se va ocupa de întreținerea copilului.