Copii singuri acasa

Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați în străinătate

021.224.24.52

Apelabil cu tarif normal din afara teritoriului României.
Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30

Salvati copiii

Pentru specialiști

Legislație și servicii

Guvernul a aprobat pe 19 august 2015 o Hotărâre prin care completează procedura reglementată în Legea 272/ 2004, privind creșterea și îngrijirea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

Bogdan Iurascu

Completările legislative au în vedere introducerea unor dispoziţii privitoare la situaţia părinţilor care au plecat în străinătate în vederea sprijinirii și eficientizării procesului de identificare a tuturor copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, precum și a celor care au revenit în țară după o perioadă de cel puțin 12 luni de şedere alături de părinţi.

Totodată, este stabilită Metodologia de lucru privind colaborarea dintre D.G.A.S.P.C.-uri (Direcţiile Generale de Asistenţă Socială) şi S.P.A.S.-uri (Serviciile Publice de Asistenţă Socială)., precum şi modelele standard ale formularelor utilizate.

De asemenea, pentru o mai bună actualizare a bazei de date privind părinţii plecaţi la muncă, s-a introdus obligativitatea serviciilor publice de asistenţă socială de a solicita, în ultimul trimestru al anului, unităţilor şcolare din raza lor teritorială date şi informaţii cu privire la copiii aflaţi în una din situaţiile :

  • copii cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
  • copii cu părintele unic susţinător plecat în străinătate ;
  • copii cu singur părinte plecat în străinătate ;
  • copii reveniţi în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an.

Procedura prevede că în termen de 15 zile calendaristice unităţile şcolare vor răspunde transmiţând lista nominală ce va cuprinde date de identificare ale părinţilor şi ale copiilor.

Ulterior, serviciul de asistență socială va efectua deplasări la adresa unde se află copilul și va verifica dacă părintele plecat în străinătate a parcurs procedura desemnării unei alte persoane, iar în caz contrar va informa persoana în grija căruia se află copilul cu privire la obligaţiile ce-i revin conform art 16 alin 2 din Legea 272/2004.* De asemenea, i se va solicita să comunice date cu privire la datele şi modalităţile de contact ale părinţilor.

Ulterior parcurgerii procedurii privind delegarea autorităţii părinteşti de către instanţa de tutelă, serviciul de asistenţă socială va efectua în primele 6 luni vizite la domiciliul persoanelor desemnate, din două în două luni, în vederea informării şi consilierii acestora. După fiecare vizită va efectua câte un raport privitor la evoluţia copilului care va cuprinde în mod obligatoriu informaţii privind situaţia şcolară, conduita şi anturajul acestuia.

Pentru a fi eligibilă, o persoană trebuie să fie majoră, să facă parte din familia extinsă și să îndeplinească toate condițiile materiale și morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil. În plus, persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului are obligația de a furniza datele de contact ale părinților plecați în străinătate și de a face dovada menținerii legăturilor cu aceștia.

Ulterior, în vederea sprijinirii acestora, serviciului de asistenţă socială îi vor reveni anumite sarcini privind organizarea de cursuri şi întâlniri, cu scopul îmbunătăţirii situaţiei copiilor.

Elaborarea acestui act normativ a avut la bază consultări realizate cu reprezentanții autorităților administrației publice centrale, județene și locale, ai mediului non-guvernamental și specialiști independenți, în cadrul unui grup de lucru constituit la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

 

*Instanţa judecãtoreascã, luând în considerare, cu prioritate, interesul superior al copilului, poate limita exercitarea acestui drept, dacã existã motive temeinice de naturã a periclita dezvoltarea fizicã, mentalã, spiritualã, moralã sau socialã a copilului.