Copii singuri acasa

Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați în străinătate

021.224.24.52

Apelabil cu tarif normal din afara teritoriului României.
Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30

Salvati copiii

Pentru părinți

Drepturile și obligațiile tale

Recomandări privind delegarea autorității părintești

Aceste Recomandări pentru realizarea procedurii de delegare temporară a autorității părintești pentru copiii cu parintii plecați la muncă în străinătate (accesați varianta completă aici), au fost elaborate de Organizația Salvați Copiii împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în anul 2016 și au fost îmbunătățite în 2017 , prin completarea cu concluziile regăsite în Raportul ” Grupului de Lucru Intersinstituțional ” coordonat de Administrația Prezidențială.

Recomandările sunt menite pentru a veni în sprijinul tău, în calitate de părinte care doreşti să pleci la muncă în străinătate, fiind destinate totodată și angajaților din serviciile publice de asistență socială.

Chiar dacă pleci cu contract sau fără contract de muncă („la negru”), statul, prin instituţiile abilitate, are obligaţia să te ajute.

Datorită importanţei deosebite pe care o au în viaţa noastră copiii, aceste dispoziţii au fost instituite cu titlu de obligaţii în sarcina părinţilor, fapt ce întăreşte garanţiile privind grija autorităţilor statului asupra supravegherii dezvoltării normale a celor ce vor fi viitorul ţării.

Unele informaţii regăsite în acest îndrumar ţi se vor părea mai simple, altele mai complicate. Pentru a te lămuri complet asupra aspectelor care te nedumeresc, te sfătuim să contactezi Serviciul Public de Asistenţă Socială de la domiciliul tău. De asemenea, te rugăm să ne contactezi la Help-Line 0800.070.040 ( apel gratuit de pe teritoriul României), sau prin email la adresa contact@copiisinguriacasa.ro, specialiștii noștri urmând să îți ofere consiliere.

!!!Prezentele Recomandări pot fi aplicate inclusiv în cazul persoanelor care sunt deja plecate la muncă în străinătate înainte sau după intrarea în vigoare a modificărilor și completărilor aduse Legii 272/2004 și nu au realizat procedura de delegare a autorităţii părinteşti, în vederea reglementării situației copiilor cu părinții aflați în străinătate.

1. Demersurile părinţilor către Serviciul de Asistenţă Socială.

Încă din momentul în care te-ai hotărât să pleci în străinătate, te gândeşti ce vei face cu copiii şi în grija cui să-i laşi, însă poate că nu știi că trebuie să faci o serie de demersuri legale. Te-ai întrebat dacă în perioada cât tu şi soţia/soţul veţi fi plecaţi copilul are nevoie de semnătura părintelui pentru diverse servicii medicale, juridice, şcolare cum vor fi rezolvate aceste probleme?!

Din momentul ce aceste întrebări se vor naște în mintea ta, atunci este clar că grija şi siguranţa copilului tău te preocupă.

Prevederile legale cuprinse în Legea 272/2004 vizează următoarele categorii de persoane:

-Ambii părinţi – Trebuie avută în vedere atât situația în care cei doi părinţi pleacă în acelaşi timp, cât și situația cel mai des întâlnită, în care inițial pleacă un părinte şi ulterior pleacă și celălalt părinte din țară.

-Părintele care exercită singur autoritatea părintească – Această categorie vizează părinții care exercită singuri autoritatea părintească, urmare a divorțului sau a altor situații în care a fost dispusă o astfel de măsură.

-Părintele cu care locuieşte copilul – Această categorie vizează părinții care exercită autoritatea părintească în comun, iar urmare a divorțului instanța a stabilit care este părintele cu care copilul va locui în mod obișnuit, urmare desfacerii căsătoriei.

Părintele, care se regăseşte într-una din situaţiile enumerate anterior, trebuie să notifice intenţia de a pleca la muncă în străinătate Serviciului Public de Asistenţă Socială din localitatea de domiciliu. Ca model pentru această notificare poate fi folosită Anexa 1 (Notificare Primarie)  , tipizat care poate fi pus la dispoziția părinților doritori de către SPAS.

Notificarea SPAS poate fi realizată prin:

-depunerea notificării de către părintele interesat direct la sediul Primăriei de domiciliu,

-prin transmiterea acesteia prin e-mail, fax, scrisoare, poștă, curier etc. la SPAS

În cazul părinților aflați deja în străinătate, este considerată ca fiind posibilă transmiterea notificării din străinătate, prin mijloacele mai sus-menționate .

În ceea ce priveşte termenul de 40 de zile, menţionat în lege ca termen în interiorul căruia urmează a fi depusă de către părinte/părinți notificarea, apreciem că acesta trebuie să fie interpretat ca un termen de recomandare şi nu ca unul imperativ, a cărui nerespectare să atragă după sine neîndeplinirea acestei obligații.

Prin sprijinirea părintelui care deleagă autoritatea părintească, SPAS-ul are un rol determinant în celeritatea procedurii delegării precum şi în obţinerea unei finalităţi în interesul copilului.

În această etapă, personalul din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială consiliază şi informează persoanele în cauză cu privire la reglementările legale în vigoare şi paşii ce trebuie urmaţi, solicitând totodată şi documentele relevante necesare parcurgerii procedurii de delegare temporară a drepturilor părinteşti, pentru instanța de judecată, în conformitate cu prevederile art. 105, alin. (3) din Legea 272/2004.

Tot în această etapă considerăm util ca reprezentanţii SPAS să înmâneze părintelui interesat, un model orientativ de cerere adresată instanței (vezi Anexa 2- Cerere adresata Judecatoriei), să îl îndrume în completarea acesteia, şi să îi ofere o listă cu documentele conexe care trebuie depuse la SPAS și implicit la instanță, împreună cu cererea respectivă (vezi  Anexa 3- Adiționale la Cererea adresata Judecatoriei )

După primirea notificării, reprezentanţii Serviciului Public de Asistenţă Socială vor efectua o anchetă socială la domiciliul persoanei la care copilul va locui pe perioada delegării, document care să fie inclus în dosarul care va fi transmis instanței.

O astfel de abordare din partea SPAS-ului poate sprijini evitarea prelungirii termenului în interiorul căruia instanța va lua o decizie, aceasta având astfel la dispoziție încă de la primul termen de judecată informațiile ce pot fi relevante în luarea unei decizii.

2. Demersurile către judecătoria competentă teritorial

Având în vedere că transmiterea propriu-zisă a cererii formulate de părinte şi a actelor la instanţă nu impune o anumită calitate procesuală sau vreo formalitate suplimentară ulterioară completării şi semnării cererii, aceasta se poate face fie de către părinte, fie de către altă persoană interesată (ex: persoana căreia urmează să-i fie delegată autoritatea părintească), fie de către reprezentanţii SPAS, prin depunerea acestora directă sau prin transmiterea lor prin poştă/curierat, mail, fax.

Luând în considerare că la nivelul societăţii există un anumit grad de reticență, cu precădere a persoanelor din mediul rural, de a se adresa instanţelor, cu atât mai mult de a se deplasa efectiv la instanţă, recomandăm specialiştilor SPAS să recomande persoanelor interesate posibilitatea transmiterii dosarului prin una din căile mai sus menționate: poştă/curierat, mail, fax.

Subliniem importanța demersurilor din etapa aceasta, pentru evitarea pe viitor a situațiilor în care procedura de delegare a autorității părintești nu este finalizată, limitându-se doar la notificarea SPAS, situație frecvent întâlnită în prezent, conform evaluărilor realizate în ultima perioadă.

Judecătoria din raza domiciliului tău va analiza persoana propusă de tine, în urma verificării posibilităţilor materiale şi a garanţiilor morale.

De asemenea, trebuie să ştii că perioada maximă pentru care instanţa poate încredinţa creşterea copilului şi supravegherea sa unei alte persoane este de maxim 1 an de zile.

Instanţa va enumera în hotărâre care sunt drepturile şi îndatoririle ce trebuie respectate de către persoana ce a preluat exercitarea autorităţii părinteşti. De asemenea, persoana respectivă va trebui să urmeze obligatoriu, un program de consiliere organizat de către Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei unde domiciliază.

Acest lucru va fi asigurat prin luarea în evidenţă a cazurilor semnalate, în urmă comunicării de către instanţa de judecată a unei copii de pe hotărârea pronunţată către primarul de la domiciliul copilului precum şi a alteia către primarul de la domiciliul persoanei căreia i-au fost încredinţate drepturile.

În primele 6 luni după primirea hotărârii de către primarii menţionaţi anterior, Serviciul Public de Asistenţă Socială va efectua vizite la domiciliul persoanei care are în supraveghere minorul, din două în două luni, pentru a verifica dacă sunt respectate drepturile şi obligaţiile inserate în hotărârea instanţei de delegare a autorităţii părinteşti, aspecte privind situaţia şcolară a minorului, grupurile de persoane cu care intră în contact, precum şi modalitatea şi consecvenţa menţinerii legăturii cu părinţii.

În urma acestor vizite, reprezentantul Serviciului Public de Asistenţă Socială va întocmi câte un raport care să conţină analizarea aspectelor de mai sus.

În cazul în care constată probleme ale minorului privind situaţia şcolară, anturajul dăunător, starea medicală sau alte aspecte negative care au intervenit pe parcursul supravegherii, serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a anunţa de îndată şi de a solicita sprijin, consilierului şcolar, psihologului, direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului, medicului de familie, sau oricărei alte autorități/instituţii publice locale.

În cazul Bucureștiului, notificarea trebuie depusă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din sectorul în care locuiești.

Totodată, vă informăm că Legea prevede şi o sancţiune contravenţională (amenda de la 500 la 1,000 ron) pentru părinţi, pentru nerespectarea obligaţiei de a notifica Serviciului Public de Asistență Socială plecarea la muncă în străinătate.