Copii singuri acasa

Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați în străinătate

021.224.24.52

Apelabil cu tarif normal din afara teritoriului României.
Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30

Salvati copiii

Pentru părinți

Drepturile și obligațiile tale

Campanie de informare destinată părinților care muncesc în străinătate şi persoanelor în grija cărora au rămas copiii, pentru facilitarea procedurii de delegare temporară a autorității părintești

Organizația Salvați Copiii România, în parteneriat cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, au lansat o campanie de informare destinată părinților care muncesc în străinătate și persoanelor în grija cărora au rămas copiii, cu privire la modificările legislative adoptate în 2022, de natură a facilita realizarea procedurii de delegare temporară a autorității părintești.

Principalele modificări legislative care vizează protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, adoptate în 2022:

  • Introducerea explicită a posibilităţii iniţierii procedurii de delegare temporară a autorităţii părinţeşti de către părinţii deja plecaţi la muncă în străinătate. Această modificare a rezultat din necesitatea reglementării situaţiei legale a copiilor ai căror părinţi pleacă în străinătate fără a putea iniţia această procedură înainte de plecare, fie pentru că nu au suficient timp, fiind implicaţi în joburi despre care află cu foarte puţin timp înainte de plecare, fie pentru că nu au la dispoziție informaţiile necesare la timp.
  • Introducerea posibilităţii desemnării drept persoană care să asigure creşterea şi îngrijirea copilului, pe lângă rudele până la gradul III inclusiv şi a persoanelor care fac parte din reţeaua socială a copilului, faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament sau s-a bucurat de viaţa de familie. Această modificare va îmbunătăţi situaţia copiilor care anterior erau nevoiţi să schimbe localitatea de domiciliu şi şcoala pentru a rămâne în îngrijirea rudelor, chiar dacă puteau rămâne în îngrijirea unor prieteni de familie din localitate.
  • Menţionarea posibilităţii prelungirii succesive a delegării temporare, pe durata lipsei părinţilor, pentru perioade de cel mult un an, pentru a evita apariţia situaţiilor în care printr-o interpretare restrictivă această desemnare s-ar fi putut realiza doar pentru un an, fără prelungirea sa succesivă.
  • Menţionarea expresă a necesităţii efectuării anchetei psihosociale de către serviciul public de asistenţă socială la domiciliul persoanei desemnate.

Consecințele situației în care delegarea temporară autorității părintești nu este făcută:

  • În afară de urgențele care amenință viața sau care ar putea produce consecințe grave cu privire la sănătatea sau integritatea copilului – în care medicul are dreptul să realizeze procedura fără acordul reprezentantului legal -, nu pot fi realizate investigații și intervenții medicale, făcând imposibilă uneori chiar diagnosticarea copilului care nu are un reprezentant legal.  Astfel, vaccinarea copilului, orice intervenție chirurgicală majoră sau chiar minoră (de exemplu operație de amigdalită, operație de extracție de polipi, intervenții stomatologice pentru tratarea unor infecții), dar a cărei lipsă poate determina situații cronice grave, intervenții ce presupun transfuzii de sânge, investigații precum RMN sau tomografie computerizată, consultații ginecologice nu pot fi făcute în lipsa acordului reprezentantului legal al copilului.
  • În ceea ce privește educația, legea prevede că toate deciziile legate de școlarizarea copilului sunt luate de părintele, tutorele sau reprezentantul legal al copilului, astfel că, în absența acestora, înscrierea copilului în învățământul preșcolar, în învățământul primar și la testarea națională de la finalul clasei a VIII-a nu sunt posibile. Totodată, nu sunt posibile nici alte demersuri legate de școală: obținerea unei burse, transferul între școli, deplasări în afara școlii (deplasări în oraș, excursii, tabere), acestea din urmă foarte necesare pentru copiii implicați în activități extrașcolare – olimpiade, concursuri școlare/sportive.
  • În lipsa părinților sau reprezentantului legal, pentru copiii cu vârsta de peste 14 ani nu poate fi obținută cartea de identitate.

Necesitatea realizării acestor modificări a fost fundamentată de concluziile analizelor și studiilor realizate în cadrul unui proiect național implementat de Salvați Copiii  România, în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie la nivel naţional şi cu Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la nivel judeţean şi a propunerilor formulate în cadrul unor grupuri de lucru inter-instituţionale la nivel înalt care au vizat această categorie de copii.

[1] Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse/ Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție