Copii singuri acasa

Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați în străinătate

021.224.24.52

Apelabil cu tarif normal din afara teritoriului României.
Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30

Salvati copiii

Pentru copii

Drepturile tale

Care sunt drepturile tale

Prin acest articol dorim să venim în sprijinul tău, redându-ţi câteva articole din Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului și dându-le o interpretare pe întelesul tău.

 

Articolul 1
Copil înseamnă orice persoană în vârstă de până la 18 ani.

 

Articolul 2
Toți copiii au aceleași drepturi. Copiii nu trebuie să fie victimele vreunei discriminări.

 

Articolul 3
La baza Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului se află interesul superior al copilului. Toate deciziile şi măsurile luate cu privire la copil trebuie să urmărească interesul superior al copilului; cu alte cuvinte, trebuie să asigure ceea ce este cel mai bine pentru copil.

 

Articolul 6
Orice copil are dreptul la supraviețuire și la dezvoltare.

 

Articolul 7
Orice copil are dreptul la un nume și o naționalitate.

 

Articolul 9
Orice copil are dreptul de a-și cunoaște ambii părinți și dreptul de a crește într-un mediu familial sigur.
Copilul care nu trăiește cu ambii părinți are însă dreptul de vedea în mod regulat.
Numai în cazuri excepționale, și atunci pentru a asigura interesul superior al copilului, autoritățile pot separa copilul de părinții săi.

 

Articolul 10
Statele părți vor sprijini reunificarea familiilor, prin acordarea de facilități pentru a părăsi sau a intra în propria țară.

 

Articolul 12 – 15
Orice copil are dreptul de a-și exprima opinia în toate chestiunile care îl privesc. Când tribunalele și autoritățile tratează cazuri în care sunt implicați copii, aceștia își vor exprima opinia. Interesul superior al copilului trebuie luat în considerare cu prioritate. Dreptul la exprimarea propriilor opinii, libertatea de gândire, conștiință și religie și libertatea de asociere trebuie garantate oricărui copil.

 

Articolul 18
Ambii părinți au o responsabilitate primară comună în creș-terea copilului, iar statul trebuie să-i sprijine în această acțiune.

 

Articolul 19
Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva violenței fizice sau psihice și împotriva maltratării.

 

Articolul 20 – 21
Orice copil care este separat de părinți temporar sau definitiv are dreptul la îngrijire specială. În acest caz, copilul are dreptul de a fi plasat într-o familie sau adoptat.

 

Articolul 22
Un copil refugiat are dreptul la protecție specială și sprijin.

 

Articolul 23
Un copil cu dizabilități are dreptul la o viață decentă și deplină. El are dreptul la îngrijire, educație, asistență medicală și instruire specială.
Articolul 24
Orice copil are dreptul la asistență medicală. Toate țările trebuie să ia măsuri pentru a diminua mortalitatea infantilă și pentru a lupta împotriva bolilor și malnutriției. Gravidele și mamele au dreptul la asistență medicală.

 

Articolul 28 – 29
Orice copil are dreptul la educație. Educația trebuie să pregătească copilul pentru viață, să-i dezvolte respectul pentru drepturile omului și să-l formeze în spiritul înțelegerii, păcii și toleranței.

 

Articolul 30
Un copil care aparține unui grup minoritar sau populației indigene are dreptul la propria cultură și la practicarea propriei religii și limbi.

 

Articolul 31
Orice copil are dreptul la joc, odihnă, recreere și la activități cultural-artistice potrivite vârstei sale.

 

Articolul 33
Orice copil are dreptul la protecție împotriva folosirii drogurilor și narcoticelor. Copilul nu trebuie implicat în producerea și distribuția lor.

 

Articolul 34
Orice copil are dreptul la protecție împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual, inclusiv împotriva prostituției și a pornografiei.

 

Articolul 35
Vânzarea, traficul și răpirea copiilor trebuie împiedicate.

 

Articolul 37
Nici un copil nu trebuie supus torturii sau altor tratamente crude sau degradante. Copilul nu poate fi supus detenției pe viață sau pedepsei cu moartea.

 

Articolul 39
Orice copil care a fost suspus abuzului sau exploatării are dreptul la recuperare fizică și psihologică și la reintegrare socială.

 

Articolul 42
Autorităţile statelor își asumă obligația de a face larg cunoscute principiile și dispozițiile acestei Convenții.