Copii singuri acasa

Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați în străinătate

021.224.24.52

Apelabil cu tarif normal din afara teritoriului României.
Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30

Salvati copiii

Scurt istoric

În ultima perioadă, România s-a confruntat cu o migrație economică masivă a populației către ţările cu o economie mai dezvoltată. Unul dintre efectele negative îl reprezintă așa-zisul fenomen al “copiilor singuri acasă“: copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, pentru care lipsa părinților generează schimbări în viața de zi cu zi, afectând, în multe cazuri, viața socială, bunăstarea emoțională și evoluția școlară a acestora.

În România,  75.769 de copii au părinţii plecaţi la muncă în străinătate, conform statisticilor oficiale (date valabile pentru 30.06.2022, Autoritatea Națională pentru Protecţia Drepturilor Copilului și Adopție), însă acestea surprind doar cazurile aflate în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială.

Preocupările Organizației Salvați Copiii pentru problematica copiilor singuri acasă datează de peste 13 ani, în urma cercetării realizate în 2007 în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, „Impactul migraţiei părinţilor asupra copiilor rămaşi acasă” fiind inițiate campanii de advocacy pentru îmbunătățirea protecției acestor copii, precum și servicii de intervenție directă în sprijinul lor. Programul destinat susținerii copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate, dezvoltat din 2009/2010 pe baza recomandărilor cercetării mai sus-menționate, se adresează deopotrivă copiilor şi părinţilor / persoanelor în grija cărora au rămas aceştia pentru a-i ajuta să depăşească perioada de criză cu care se confruntă. Serviciile de care au beneficiat până în prezent peste 12.500 de copii şi 8.200 de adulți constau în oferirea de suport educațional, psihologic și social.

Un moment semnificativ, de încununare a eforturilor Salvați Copiii de îmbunătățire a prevederilor legislative pentru acest grup vulnerabil de copii, îl reprezintă introducerea, în anul 2013, în Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, a unei secțiuni destinate protecției copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate. Aceasta prevede că în situația în care ambii părinți sau părintele care exercită singur autoritatea părintească intenționează să plece la muncă în străinătate, aceștia/acesta au/are obligația notificării serviciului public de asistență socială de la domiciliu cu privire la această intenție, notificarea conținând și desemnarea persoanei care se va ocupa de copil.

În iunie 2022 a fost adoptat de Parlament proiectul de modificare a Legii 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, act care include propunerile Salvaţi Copiii de completare a secţiunii referitoare la protecţia copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate, în urma analizelor cu privire la aplicarea legislaţiei realizate în perioada 2015-2017. Versiunea modificată a Legii Copilului include:

  • prevederea în mod explicit a posibilităţii notiicării serviciuului public de asistenţă socială şi de peste hotare,
  • lărgirea sferei persoanelor care se pot ocupa de creşterea şi îngrijirea copiilor rămaşi acasă şi la persoanele care fac parte din reţeaua socială a copilului, faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament sau s-a bucurat de viaţa de familie,
  • menţionarea posibilităţii prelungirii succesive a delegării temporare, pe durata lipsei părinţilor, pentru perioade de cel mult un an, pentru a evita apariţia situaţiilor în care printr-o interpretare restrictivă această desemnare s-ar fi putut realiza doar pentru un an, fără prelungirea sa succesivă,
  • menţionarea expresă a necesităţii efectuării anchetei psihosociale de către serviciul public de asistenţă socială la domiciliul persoanei desemnate.

În 2013, 2017 și 2019, programul destinat copiilor singuri acasă a fost recunoscut în cadrul competiției naționale Gala Societății Civile, obținând premiul 1 la secțiunea Programe, respectiv premiul 1 și premiul 2 la secțiunea Apărarea drepturilor individuale și colective.