Copii singuri acasa

Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați în străinătate

Helpline 0800 070 040

Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României,
din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă.
Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30

Salvati copiii

Scurt istoric

 

În ultima perioadă, România s-a confruntat cu o migrație economică masivă a populației către ţările cu o economie mai dezvoltată.  Unul dintre efectele negative îl reprezintă așa-zisul fenomen al “copiilor singuri acasă“: copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, pentru care lipsa părinților generează schimbări în viața de zi cu zi, afectând, în multe cazuri, viața socială, bunăstarea emoțională și evoluția școlară a acestora.

În România, aproape 95.000 de copii au părinţii plecaţi la muncă în străinătate, conform statisticilor oficiale (Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie).

Datele obținute de Ministerul Educației de la Inspectoratele Școlare Județene au relevat, însă, un număr mult mai mare de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, 159.038 de copii, iar aceste date nu surprind nici ele întreaga amploare a fenomenului, pentru că nu cuprind și copiii de vârstă antepreșcolară și pe cei neînscriși la școală/grădiniță sau în abandon școlar.

O serie de studii realizate de-a lungul ultimilor ani au arătat, de asemenea, că datele oficiale nu suprind dimensiunea reală a fenomenului. Astfel, în 2007, era estimat un număr de 170.000 elevi de clasele V-VIII cu cel puţin un părinte la muncă în străinătate („Efectele Migraţiei: Copiii rămaşi acasă”, Fundaţia Soros, 2007), iar în 2008 un alt studiu, estima că la scară naţională, erau 350.000 de copii ai căror părinţi erau migranţi în străinătate („Analiză la nivel naţional asupra fenomenului copiilor rămaşi acasă prin plecarea părinţilor la muncă în străinătate”, UNICEF, Alternative Sociale şi Gallup România, 2008).

Chiar dacă statisticile oficiale, ale sistemului de asistență socială, nu reușesc încă să surprindă adevărata dimensiune a fenomenului, ele indică o îmbunătățire a recunoașterii fenomenului de către autoritățile locale: astfel, față  de cifrele actuale, de aproximativ 95.000 de copii în această situație (decembrie 2017/iunie 2018), datele din decembrie 2015 indicau în jur de  85.000 de copii.

Preocupările Organizației Salvați Copiii pentru problematica copiilor singuri acasă datează de peste 11 ani, în urma cercetării realizate în 2007 în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, „Impactul migraţiei părinţilor asupra copiilor rămaşi acasă” fiind inițiate campanii de advocacy pentru îmbunătățirea protecției acestor copii, precum și servicii de intervenție directă în sprijinul lor.  Programul destinat susținerii copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate, dezvoltat din 2009/2010 pe baza recomandărilor cercetării mai sus-menționate, se adresează deopotrivă copiilor şi părinţilor / persoanelor în grija cărora au rămas aceştia pentru a-i ajuta să depăşească perioada de criză cu care se confruntă. Serviciile de care au beneficiat până în prezent peste 7.500 de copii şi 5.200 de adulți constau în oferirea de suport educațional, psihologic și social.

Un moment semnificativ, de încununare a eforturilor Salvați Copiii de îmbunătățire a prevederilor legislative pentru acest grup vulnerabil de copii, îl reprezintă introducerea, în anul 2013, în Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, a unei secțiuni destinate protecției copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate. Aceasta prevede că în situația în care ambii părinți sau părintele care exercită singur autoritatea părintească intenționează să plece la muncă în străinătate, aceștia/acesta au/are obligația notificării serviciului public de asistență socială de la domiciliu cu privire la această intenție, notificarea conținând și desemnarea persoanei care se va ocupa de copil.

Tot în anul 2013,  programul Salvați Copiii destinat copiilor singuri acasă a fost recunoscut în cadrul competiţiei naţionale Gala Societăţii Civile, obţinând premiul 1 la secţiunea Programe.