Copii singuri acasa

Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați în străinătate

Helpline 0800 070 040

Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României,
din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă.
Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30

The Velux Foundations
Salvati copiii

Rezultate

Intervenție psihologică

Peste 1539 de copii, cu unul sau cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate, au beneficiat de serviciile din cadrul centrelor de zi. Aceste servicii au inclus consiliere psihologică și suport social în vederea depășirii perioadei dificile în care sunt separați de părinți. Obiectivele intervenției psihologice au fost: dezvoltarea abilităților emoționale și sociale, construirea unor relații sigure și securizante bazate pe încredere și toleranță, dezvoltarea abilităților de comunicare asertivă, cunoașterea metodelor de exprimare eficientă a emoțiilor, dezvoltarea și exersarea metodelor de rezolvare eficientă a diferitelor situații dificile întâlnite în viața de zi cu zi, construirea unui concept de sine pozitiv. Copiii care au fost identificați cu dificultăți de sănătate mentală (ex. anxietate, depresie etc.) au beneficiat de servicii de intervenție psihologică individuală în vederea diminuării simptomatologiei. Nu în ultimul rând, copiii din cadrul programului au beneficiat de consiliere vocațională și de dezvoltare a abilităților de viață independentă.

În urma intervențiilor psihologice individuale și de grup, copiii din cadrul proiectului și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare, au învățat care sunt comportamentele alternative menite să-i ajute să soluționeze situațiile dificile. Totodată, a putut fi constatată o dezvoltare semnificativă a abilităților de reglare emoțională și de relaționare cu cei din jur. Astfel, numărul incidentelor agresive a scăzut semnificativ în contrapondere cu creșterea numărului de situații în care copiii au colaborat și și-au oferit ajutorul unii altora. Reevaluările psihologice realizate periodic dovedesc că 82% dintre copiii și-au îmbunătățit abilitățile emoționale și sociale, iar 95% dintre copiii cu simptome din sfera anxietății, depresiei sau tulburărilor comportamentale și-au îmbunătățit starea de bine.

p1

Intervenție educațională

Aproximativ 986 de copii au primit suport educațional în vederea prevenirii abandonului școlar și în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare. Activitățile educaționale s-au desfășurat zilnic și au fost elaborate în funcție de situația școlară și de pontențialul fiecărui copil. Copiii cu dificultăți de învățare au primit sprijin individual suplimentar. De asemenea, copiii au beneficiat de meditații suplimentare în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare la materiile unde întâmpinau dificultăți: matematică, română, engleză etc.

Impactul asupra performațelor școlare ale copiilor a fost unul semnificativ. Copiii cu rezultate școlare foarte bune, în momentul admisiei în proiect, și-au menținut performanța, chiar dacă nu mai aveau suportul ditrect al părinților. Aproximativ 75% dintre copiii cu rezultate școlare bune și satisfăcătoare și-au îmbunătățit semnificativ performanța școlară. A existat și o scădere semnificativă a numărului de absențe nemotivate.

P2.2

Consiliere juridică, socială și psihologică pentru părinți și aparținători

La ședințele lunare de consiliere au participat 909 de aparținători și părinți. Principalele obiective ale acestor întâlniri au fost dezvoltarea abilităților de relaționare pozitivă cu copiii, dar și cunoașterea diversele aspecte legate de importanța delegării autorității părintești pe perioada în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate.

Evaluarile realizate la finalul proiectului au arătat că 93% din totalul părinților care au participat la ședințele de consilere psihologică și-au îmbunătățit abilitățile de relaționare cu copiii, iar 79% dintre părinți posedă informații clare și corecte în ceea ce privește procedura de delegare a autorității părintești.

p3

Help-line și Platformă online

Serviciul de consiliere telefonică și online, unic la nivel național, a oferit consiliere psiho-socială și juridică părinților și copiilor afectați de migrația economică, precum și persoanelor în grija cărora au rămas copiii. Linia telefonică gratuită (pe teritoriul României) a fost de un real ajutor specialiștilor din cadrul Serviciilor Publice de Asistență Socială, care au apelat pentru a se informa în legătură cu normele procedurale ce trebuie respectate în vederea delegării autorității părintești. Conținutul platformei online www.copiisinguriacasa.ro prin articolele și informațiile sale a avut ca și public țintă următoarele categorii: părinți/aparținători, copii, specialiști care, prin specificul activității lor, lucrează direct sau indirect cu copiii afectați de migrația economică. În total s-a înregistrat: 2 714 de apelari telefonice și 23 119 de vizitatori unici pe platformă.

 

Organizarea de conferințe naționale

A fost organizată o conferință națională la care au participat 250 de reprezentanți ai principalelor autorități centrale, regionale și locale din București și 22 de județe. Principalele instituții participante cu responsabilități directe în ceea ce privește protecția copiilor aflați în această situație de risc au fost: Președinția României, Cancelaria Primului Ministru, Ambasada Suediei, Ministerul Educației Naționale și Cercetării, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, THE VELUX FOUNDATIONS, Centre Județene de Resurse și Asistență Educațională, Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Inspectorate Școlare Județene, Judecătorii, Școli partenere, ONG-uri și reprezentați ai Centrelor de Informare și Documentare pentru Protecția Drepturilor Copiilor din Republica Moldova. În cadrul coferinței au existat trei grupe specifice de lucru în cadrul cărora sau dezbătut următoarele subiecte: intervenția psihologică, intervenție socială și educațională și aspecte legale ale protecției copiilor în contextul migrației economice. La sfârșitul întâlnirilor, fiecare grup și-a prezentat în plen concluziile și recomandările care, ulterior, au fost transmise Președinției României în vederea facilitării implementării lor.

p4

Organizarea de grupuri de lucru la nivel național și local

S-au constituit 15 grupuri de lucru la nivel local și un grup de lucru la nivel național.

La discuțiile grupului național de lucru, desfășurat sub egida Președinției României, au participat reprezentanți ai: Salvați Copiii România, Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Ministerului Educației Naționale și Cercetării. Obiectivul întâlnirilor a constat în identificarea unor modalități eficiente prin care să se faciliteze implemetarea procedurii de delegare a autorității părintești la nivelul instituțiilor locale.

Cele 15 grupuri de lucru locale au întrunit reprezentanți din cadrul următoarelor instituții: Direcții Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului, Inspectorate Județene Școlare, Inspectorate Județene de Poliție, ONG-uri, Servicii Publice de Asistență Socială, Centre Județene de Resurse și Asistență Educațională etc. Prin intermediul acestor grupuri de lucru locale s-a urmărit încurajarea autorităților locale în demersul lor de a oferi suport părinților în procesul de delegare a autorității părintești pe perioada în care sunt plecați la muncă în străinătate. În total au avut loc 128 de întâlniri.

p5

Caravane de informare

Caravanele de informare au avut loc în București și în 13 județe. 12 464 de persoane (părinți, specialiști, copii și membrii ai comunității) din 372 de localități, au fost informate cu privire la îndatorirea legală de a delega autoritatea părintească pe perioada în care sunt plecate la muncă în străinătate, în contextul în care exercitarea autorității părintești este exercitată de către o singură persoană.

p6

 

Galerie foto - video