Copii singuri acasa

Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați în străinătate

Helpline 0800 070 040

Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României,
din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă.
Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30

The Velux Foundations
Salvati copiii

Pentru părinți

Drepturile și obligațiile tale

Îndrumar privind drepturile și obligațiile părinților care vor să plece la muncă în străinătate

Bambina mentre guarda lontano

Acest îndrumar este făcut pentru a veni în sprijinul tău, în calitate de părinte care doreşti să pleci la muncă în străinătate, pentru a cunoaște reglementările legale ce garantează siguranţa şi supravegherea copilului tău pe timpul cât vei fi plecat la muncă, în afara ţării. Chiar dacă pleci cu contract sau fără contract de muncă („la negru”), statul, prin instituţiile abilitate, are obligaţia să te ajute.

Datorită importanţei deosebite pe care o au în viaţa noastră copiii, aceste dispoziţii au fost instituite cu titlu de obligaţii în sarcina părinţilor, fapt ce întăreşte garanţiile privind grija autorităţilor statului asupra supravegherii dezvoltării normale a celor ce vor fi viitorul ţării.

Unele informaţii regăsite în acest îndrumar ţi se vor părea mai simple, altele mai complicate. Pentru a te lămuri complet asupra aspectelor care te nedumeresc, te sfătuim să contactezi Serviciul Public de Asistenţă Socială de la domiciliul tău. De asemenea, te rugăm să ne contactezi la Help-Line 0800.070.040, sau prin email la adresa contact@copiisinguriacasa.ro, specialiștii noștri urmând să îți ofere consiliere.

Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, modificată prin Legea 257/2013 prevede la Cap VI, o Secţiune specială ce cuprinde informaţii referitoare la Protecţia copilului cu părinţii plecaţi în străinătate. Procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului se regăseşte în Hotărârea de Guvern nr 691, publicată în Monitorul Oficial la 01.09.2015.

A. Obligaţiile părinţilor.

Încă din momentul în care te-ai hotărât să pleci în străinătate, te gândeşti ce vei face cu copiii şi în grija cui să-i laşi, însă poate că nu știi că trebuie să faci o serie de demersuri legale. Te-ai întrebat dacă în perioada cât tu şi soţia/soţul veţi fi plecaţi copilul are nevoie de semnătura părintelui pentru diverse servicii medicale, juridice, şcolare cum vor fi rezolvate aceste probleme?!

Din momentul ce aceste întrebări se vor naște în mintea ta, atunci este clar că grija şi siguranţa copilului tău te preocupă. Este important să știi că întreaga procedură descrisă mai jos se aplică doar în situația în care ambii părinți sau părintele unic susținător de familie intenționează să plece la muncă în străinătate. Iată ce trebuie să faci:

  1. Alege o persoană pe care vrei s-o propui instanţei să preia exercitarea autorităţii părinteşti. Persoana respectivă trebuie să facă parte din familia extinsă (bunic, unchi/mătuşă, văr, nepot, frate/soră, străbunic, frate al unui bunic şi să aibă minimum 18 ani.
  2. Anunţă Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei unde ai domiciliul cu privire la intenția de a pleca și persoana pe care ai ales-o pentru a se ocupa de întreținerea copilului. Legea cere să faci acest lucru cu cel puţin 40 de zile înainte de a pleca.

Considerăm însă că în anumite cazuri, în care nu aveai cunoştinţă cu 40 de zile înainte că urmează să pleci/plecaţi în străinătate şi ai/aţi aflat ulterior, anunţarea Serviciului Public de Asistenţă Socială se va putea face imediat după, chiar într-un termen mai scurt de 40 de zile. La fel, notificarea ar trebui să se poată face într-un termen mai scurt și în situația în care părintele deja plecat la muncă în străinătate, dar care nu a anunțat autoritățile, vine în țară și nu dispune de 40 de zile înaintea noi plecări în străinătate. Însă, astfel de situaţii vor constitui excepţii şi vor trebui discutate şi adaptate cu reprezentanţii Serviciului Public de Asistenţă Socială, precum şi cu celelalte instituții implicate în acest proces.

B. Obligaţiile Serviciului de Asistenţă Socială şi procedura în faţa instanţei

Instanţa de tutelă sau judecătoria din raza domiciliului tău va analiza persoana propusă de tine, în urma verificării posibilităţilor materiale şi a garanţiilor morale. În acest sens, vei putea depune înscrisuri care să dovedească că persoana căreia vrei să-i predai exercitarea autorităţii părinteşti are venituri care să-i ofere posibilitatea de a întreţine minorul, precum şi că are un comportament adecvat creşterii unui copil.

De asemenea, trebuie să ştii că perioada maximă pentru care instanţa poate încredinţa creşterea copilului şi supravegherea sa unei alte persoane este de maxim 1 an de zile. Instanţa va întreba persoana desemnată dacă este de acord să preia exercitarea autorităţii părinteşti, fapt ce impune o obligaţie în sarcina persoanei respective, aceea de a se prezenta personal la instanţă, întrucât acordul poate fi exprimat doar verbal, în faţa instanţei.

Procedura în faţă instanţei este necontencioasă şi, conform legii, se soluţionează în maxim 3 zile de la depunerea cererii.

Instanţa va enumera în hotărâre care sunt drepturile şi îndatoririle ce trebuie respectate de către persoana ce a preluat exercitarea autorităţii părinteşti. De asemenea, persoana respectivă va trebui să urmeze obligatoriu, un program de consiliere organizat de către Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei unde domiciliază.

Acest lucru va fi asigurat prin luarea în evidenţă a cazurilor semnalate, în urmă comunicării de către instanţa de judecată a unei copii de pe hotărârea pronunţată către primarul de la domiciliul copilului precum şi a alteia către primarul de la domiciliul persoanei căreia i-au fost încredinţate drepturile.

În primele 6 luni după primirea hotărârii de către primarii menţionaţi anterior, Serviciul Public de Asistenţă Socială va efectua vizite la domiciliul persoanei care are în supraveghere minorul, din două în două luni, pentru a verifica dacă sunt respectate drepturile şi obligaţiile inserate în hotărârea instanţei de delegare a autorităţii părinteşti, aspecte privind situaţia şcolară a minorului, grupurile de persoane cu care intră în contact, precum şi modalitatea şi consecvenţa menţinerii legăturii cu părinţii.

În urma acestor vizite, reprezentantul Serviciului Public de Asistenţă Socială va întocmi câte un raport care să conţină analizarea aspectelor de mai sus.

În cazul în care constată probleme ale minorului privind situaţia şcolară, anturajul dăunător, starea medicală sau alte aspecte negative care au intervenit pe parcursul supravegherii, serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a anunţa de îndată şi de a solicita sprijin, consilierului şcolar, psihologului, direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului, medicului de familie, sau oricărei alte autorități/instituţii publice locale.

În cazul Bucureștiului, notificarea trebuie depusă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din sectorul în care locuiești.

Totodată, vă informăm că Legea prevede şi o sancţiune contravenţională (amenda de la 500 la 1,000 ron) pentru părinţi, pentru nerespectarea obligaţiei de a notifica Serviciului Public de Asistență Socială plecarea la muncă în străinătate.